INFOLINIA
601 265 626
PON.-SOB. 9:00 - 22:00
Obsługa firm Usługi Galerie Sklep O firmie Klienci Kontakt
   
Szkolenia BHP
Stały nadzór
Pomiar ciśnień w hydrantach
Podręczny sprzęt gaśniczy
Terminowa konserwacja sprzętu
Zaimpregnowanie
Przepisy
Instrukcja Bezp. Pożarowego
Obiekty użyteczności publicznej
Możliwości ewakuacji
Oznakowanie
Praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne
Ocena stanu bezpieczeństwa
Przygotowanie obiektu
   
   
 
Znaki ewakuacyjne Profesjonlany sprzęt gaśniczy Podręczny sprzęt gaśniczy Czujniki dymu
  Usługi

Przeglądy i konserwacje gaśnic i agregatów przeprowadzane powinny być co 6 lub 12 miesięcy.

Wykonujemy je z reguły w siedzibie klienta, a polegają one między innymi na:

 • sprawdzeniu stanu ogólnego zbiornika - powłoka lakiernicza, brak wgnieceń,
 • kontroli terminu badań UDT,
 • sprawdzeniu osprzętu, ładunków, naboi,
 • kontroli elementów z tworzyw sztucznych lub elementów gwintowanych na obecność uszkodzeń,
 • kontroli sprawności urządzeń zabezpieczających, wyzwalająco-przerywających oraz drożności kanałów i przewodów,
 • ew. wymianie uszczelnień i uszczelek,
 • po pomyślnym przejściu przeglądu i konserwacji, wypełniamy kontrolkę zaświadczającą o przeprowadzonych czynnościach i przedłużającą ważność sprzętu,
 • sprawdzamy także dostępność i czystość sprzętu oraz prawidłowość oznakowania przeciwpożarowego i ewakuacyjnego.

Sprzęt, który nie przejdzie pomyślnie przeglądu i czynności konserwacyjnych powinien zostać wyremontowany. Także taki którego termin badania UDT uległ przedawnieniu.

Rozmiar: 11751 bajtów Rozmiar: 11751 bajtów


W zakres czynności objętych remontem i ewentualną legalizacją wchodzą:

 • demontaż osprzętu, ładunków,
 • kontrola elementów z tworzyw sztucznych lub elementów gwintowanych na obecność uszkodzeń i ew. naprawa,
 • kontrola i ew. naprawa urządzeń zabezpieczających, wyzwalająco-przerywających oraz kanałów i przewodów,
 • wymiana uszczelnień i uszczelek, Rozmiar: 11675 bajtów
 • przeprowadzenie prób wytrzymałościowych zbiorników gaśnic (Dozór Techniczny),
 • filtracja i osuszanie środka gaśniczego,
 • odnowienie powłok lakierniczych, Rozmiar: 10561 bajtów
 • wymiana etykiet,
 • kontrola i montaż ładunków, osprzętu,
 • kontrola jakości przeprowadzonego remontu.
 
Obsługa firm O firmie    
Usługi Klienci   www.gasnice.waw.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone
Galerie Kontakt