INFOLINIA
601 265 626
PON.-SOB. 9:00 - 22:00
Obsługa firm Usługi Galerie Sklep O firmie Klienci Kontakt
   
Szkolenia BHP
Stały nadzór
Pomiar ciśnień w hydrantach
Podręczny sprzęt gaśniczy
Terminowa konserwacja sprzętu
Zaimpregnowanie
Przepisy
Instrukcja Bezp. Pożarowego
Obiekty użyteczności publicznej
Możliwości ewakuacji
Oznakowanie
Praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne
Ocena stanu bezpieczeństwa
Przygotowanie obiektu
   
   
 
Znaki ewakuacyjne Profesjonlany sprzęt gaśniczy Podręczny sprzęt gaśniczy Czujniki dymu
  Instrukcja Bezp. Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Obowiązujące w Polsce przepisy zobowiązują właścicieli lub administratorów obiektów użyteczności publicznej, do określenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Zasady te określa się w specjalnym (ok. 30 - 40 stronicowym) dokumencie o nazwie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, który oprócz określenia zasad postępowania pracowników w przypadku zagrożenia, uwzględnia szczegółowo charakterystykę danego obiektu, jego przeznaczenie, stopień bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi, podstawowe zasady prewencji przeciwpożarowej, itp.

Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego nie należy mylić z planszowymi Instrukcjami postępowania na wypadek powstania pożaru, jakie zgodnie z odrębnymi przepisami muszą być rozmieszczone w widocznych miejscach obiektu.

Firma ABC-poż. dysponuje specjalistami, którzy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracują zgodnie z Ramowymi Wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, uwzględniając jednocześnie aktualnie obowiązujące przepisy przeciwpożarowe. Jeżeli Państwa obiekt jest obiektem o charakterze specjalnym, na życzenie dysponujemy również specjalistami posiadającymi dopuszczenie do informacji niejawnych (certyfikat bezpieczeństwa wydany na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Dz.U nr 11 poz. 95)

 
Obsługa firm O firmie    
Usługi Klienci   www.gasnice.waw.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone
Galerie Kontakt