INFOLINIA
601 265 626
PON.-SOB. 9:00 - 22:00
Obsługa firm Usługi Galerie Sklep O firmie Klienci Kontakt
   
Szkolenia BHP
Stały nadzór
Pomiar ciśnień w hydrantach
Podręczny sprzęt gaśniczy
Terminowa konserwacja sprzętu
Zaimpregnowanie
Przepisy
Instrukcja Bezp. Pożarowego
Obiekty użyteczności publicznej
Możliwości ewakuacji
Oznakowanie
Praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne
Ocena stanu bezpieczeństwa
Przygotowanie obiektu
   
   
 
Znaki ewakuacyjne Profesjonlany sprzęt gaśniczy Podręczny sprzęt gaśniczy Czujniki dymu
  Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty użyteczności publicznej

Obiektami użyteczności publicznej są wszystkie obiekty, w których z założenia ich funkcji przebywać będą mniejsze lub większe grupy ludzi, zarówno pracownicy etatowi jak i osoby nie będące takimi pracownikami. Do obiektów użyteczności publicznej należą w szczególności:

 • budynki biurowe lub części innych budynków, w których znajdują się pomieszczenia o takiej funkcji,
 • wszystkie placówki handlowe i usługowe,
 • placówki kulturalne takie jak: kina, teatry, sale widowiskowe, namioty cyrkowe, dyskoteki, domy kultury, biblioteki, czytelnie, kluby prasy i książki, itp.,
 • obiekty sportowe np. stadiony, hale sportowe, sale ćwiczeń, pływalnie, lodowiska, tory kolarskie, łyżwiarskie, autodromy itp.
 • ogrody zoologiczne, parki kultury i wypoczynku, ogrody jordanowskie oraz podobne obiekty rekreacyjne, w których znajdują się miejsca mogące gromadzić grupy ludzi, np.: pawilony wystawowe, amfiteatry, muszle koncertowe, estrady, miejsca gier zespołowych,
 • szkoły, przedszkola i żłobki,
 • domy opieki, domy rencistów, punkty dziennego pobytu emerytów itp.,
 • domy studenckie, internaty, bursy, hotele i inne obiekty zamieszkania zbiorowego z wyjątkiem wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • sanatoria, domy wczasowe i pensjonaty,
 • szpitale, hospicja, przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie i stomatologiczne, gabinety odnowy biologicznej, masażu, rehabilitacji itp.,
 • bary, puby, restauracje itp. placówki żywienia zbiorowego,
 • dworce kolejowe i autobusowe,
oraz inne obiekty o podobnych jak wyżej funkcjach.

 
Obsługa firm O firmie    
Usługi Klienci   www.gasnice.waw.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone
Galerie Kontakt