INFOLINIA
601 265 626
PON.-SOB. 9:00 - 22:00
Obsługa firm Usługi Galerie Sklep O firmie Klienci Kontakt
   
Szkolenia BHP
Stały nadzór
Pomiar ciśnień w hydrantach
Podręczny sprzęt gaśniczy
Terminowa konserwacja sprzętu
Zaimpregnowanie
Przepisy
Instrukcja Bezp. Pożarowego
Obiekty użyteczności publicznej
Możliwości ewakuacji
Oznakowanie
Praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne
Ocena stanu bezpieczeństwa
Przygotowanie obiektu
   
   
 
Znaki ewakuacyjne Profesjonlany sprzęt gaśniczy Podręczny sprzęt gaśniczy Czujniki dymu
  Przygotowanie obiektu

Przygotowanie obiektu do odbioru technicznego

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
(j.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; ze zm.) inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania właściwą terenowo jednostkę Państwowej Straży Pożarnej.

Na życzenie klienta firma ABC-poż. dokona wcześniejszych oględzin obiektu, sprawdzi lub pomoże przygotować wymaganą przez Państwową Straż Pożarną dokumentację, oraz kompleksowo wyposaży obiekt w niezbędny wymagany przepisami sprzęt gaśniczy, oznakowanie znakami ewakuacji i znakami ochrony przeciwpożarowej.

 
Obsługa firm O firmie    
Usługi Klienci   www.gasnice.waw.pl © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone
Galerie Kontakt